ศึกษาดูงาน

หลักเกณฑ์การศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการหลวง

ขั้นตอนการขออนุมัติการศึกษาดูงาน

1. หน่วยงานยื่นหนังสือ :หน่วยงานส่งเอกสารมาที่มูลนิธิฯ ได้ดังนี้

อีเมล์ [email protected]/[email protected]

2. มูลนิธิฯรับเรื่อง :แผนกธุรการลงทะเบียนรับ และแผนกประชาสัมพันธ์ประสานงานเบื้องต้นกับคณะศึกษาดูงาน

3. มูลนิธิฯยื่นเรื่อง :หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดทำบันทึกข้อความถึง ผอ.สนง.มูลนิธิโครงการหลวง

4. ฟังผลพิจารณา :รอฟังผลการพิจารณา โดยระยะเวลาพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ข้างต้น


สอบถามเพิ่มเติมที่ แผนกประชาสัมพันธ์ โทร. 053-324002 
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.