ข่าวสารและกิจกรรม

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานภายใต้การประสานความร่วมมือของคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน

... อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม

... อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิโครงการหลวงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน โครงการหลวง 53

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานโครงการหลวง 53 โดยมี ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) พร้อมหน่วยงานร่วมสนับสนุนเข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

... อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ให้คำแนะนำการจัดการน้ำเสียในพื้นที่ศูนย์วิจัยฯ

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับกองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ให้คำแนะนำการจัดการน้ำเสียและการบำรุงดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

... อ่านเพิ่มเติม

 ผลิตผลโครงการหลวง