ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีเปิดงาน “โครงการหลวง สินค้าคุณภาพ จากเลอตอ สู่โลตัส” ณ โลตัส สาขานอร์ธ ราชพฤกษ์

ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงาน “โครงการหลวง สินค้าคุณภาพ จากเลอตอ สู่โลตัส” ณ โลตัส สาขานอร์ธ ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

... อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรี เป็นประธานเปิด “เทศกาลสินค้าโครงการหลวง 2566” ณ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 1 เดอะมอลล์ โคราช

วันที่ 26 มกราคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดเทศกาลสินค้าโครงการหลวง 2566 ณ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 1 เดอะมอลล์ โคราช มูลนิธิโครงการหลวง ดำเนินงานวิจัย และพัฒนาส่งเสริมสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง

... อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรี ประชุมและติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานพิธีเปิด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

วันที่ 29 มกราคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ เพื่อตรวจเยี่ยมบริเวณภายในศูนย์วิจัยฯ และ เพื่อเตรียมงานพิธีเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชนกาธิเบศรดำริ

... อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิโครงการหลวงต้อนรับคณะบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด

วันที่ 29 มกราคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยเจ้าที่มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับคณะบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

... อ่านเพิ่มเติม

 ผลิตผลโครงการหลวง