ข่าวสารและกิจกรรม

องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงบนพื้นที่สูง

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์

... อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมนี้เป็นการติดตามเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในองค์กร ให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงสู่ความสมดุล เกิดประโยชน์ทั้งต่อชาวเขา ชาวเรา และชาวโลกอย่างมั่นคง และยั่งยืน

... อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิโครงการหลวงชวนร่วมงาน “โครงการหลวง : Royal Afternoon Tea” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงาน “โครงการหลวง : Royal Afternoon Tea” สินค้าคุณภาพดี และผลิตภัณฑ์จากยอดดอยสู่ใจกลางเมือง พร้อมจิบชายามบ่าย ณ โถงลิฟต์แก้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3

... อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

... อ่านเพิ่มเติม

 ผลิตผลโครงการหลวง