ข่าวสารและกิจกรรม

องคมนตรีร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 9/2567 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

... อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรีประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมพิเศษของมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการเผยแพร่งานของมูลนิธิโครงการหลวงในระยะเวลา 55 ปี ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

... อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรีเป็นประธานในการประชุมการเตรียมการจัดสัมมนานานาชาติ

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดการสัมมนานานาชาติ “The Royal Project International Conference : From AD to SCGs : Empowering AD to address Global Challenges” ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กรุงเทพฯ

... อ่านเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ International Workshop Programme on GO Organic

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การหมาชน) จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ในหัวข้อ ความท้าทายของการผลิตและการตลาดแบบออร์แกนิก (International Workshop Programme on GO Organic: The Challenges of Organic Production and Marketing) ในระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2567

... อ่านเพิ่มเติม

 ผลิตผลโครงการหลวง