ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

... อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 6/2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

... อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 66

16 มีนาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เป็นผู้แทนประเทศไทย กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 66 ในวาระที่ 9 มีใจความว่าการพัฒนาทางเลือกของประเทศไทย ได้พิสูจน์ถึงความสำเร็จที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

... อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิโครงการหลวงประชุมหารือความร่วมมือกับผู้จัดการสำนักงาน UNODC ประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ 14 มีนาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา และผู้แทนไทยจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมคณะได้ร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับ Mr. Benedikt Hofmann ผู้จัดการ สำนักงาน UNODC ประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการพัฒนาต่อยอดความร่วมมือตามความมุ่งมั่นของโครงการหลวงในการช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

... อ่านเพิ่มเติม

 ผลิตผลโครงการหลวง