ข่าวสารและกิจกรรม

องคมนตรีเป็นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน "โครงการหลวง ๕๓"

วันที่ 21 กันยายน 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการจัดงาน “โครงการหลวง ๕๓” และมอบของที่ระลึกแก่หน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดงาน

... อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐในฐานะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมเทเวศร์ อาคาร 4 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

... อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ร่วมกับ ปปส.ภ.5 จัดอบรมเยาวชนเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด

วันที่ 16 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ร่วมกับ สำนักงาน ปปส.ภาค 5 และหน่วยงานร่วม ได้จัดอบรมให้ความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่

... อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรีประชุมและตรวจเยี่ยมติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

วันที่ 16 กันยายน 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดตาก ผู้แทนจากกระทรวง กรม และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

... อ่านเพิ่มเติม

 ผลิตผลโครงการหลวง