ข่าวสารและกิจกรรม

องคมนตรีร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 6/2567 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

... อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรีเยี่ยมชมฟาร์มเบอร์รีอินทรีย์ ณ เมืองลูสดอร์ฟ สาธารณรัฐออสเตรีย

วันที่ 18 มีนาคม 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เดินทางไปศึกษาดูงานยังฟาร์มเบอร์รี่อินทรีย์ Biobeerengarten Hummel ณ เมืองลูสดอร์ฟ ซึ่งเป็นเมืองในเขต Melk ในรัฐออสเตรียตอนล่าง

... อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้แทนประเทศไทยจากมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด CND สมัยที่ 67 วันที่สอง

วันที่ 15 มีนาคม 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วยคณะผู้แทนประเทศไทยจากมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เดินทางไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด CND สมัยที่ 67 วันที่สอง

... อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้แทนประเทศไทยจากมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด CND สมัยที่ 67

วันที่ 14 มีนาคม 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด หรือ CND สมัยที่ 67 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-22 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

... อ่านเพิ่มเติม

 ผลิตผลโครงการหลวง