ข่าวสารและกิจกรรม

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวง กรุงเทพฯ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประกอบพิธีเปิดอาคารสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวง กรุงเทพฯ ณ ศูนย์ผลิตผลมูลนิธิโครงการหลวงกรุงเทพฯ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

... อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรีประชุมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

... อ่านเพิ่มเติม

พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ ณ ศูนย์ฯ เลอตอ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ พื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ บ้านแม่หละคี ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

... อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรีประชุมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

... อ่านเพิ่มเติม

 ผลิตผลโครงการหลวง