ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมูลนิธิโครงการหลวง ที่ 004/2566 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายเครื่องดื่มในร้านสวัสดิการโครงการหลวง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ
02 มี.ค. 2566 04:58 น.
รายละเอียด
ประกาศที่ 005/2566 เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดตู้แช่ผัก, ตู้แช่เครื่องดื่ม และตู้แช่แข็ง ร้านโครงการหลวงกทม.
22 มี.ค. 2566 02:22 น.
รายละเอียด