รางวัลและความสำเร็จ


  • พุทธศักราช 2531
รางวัลแมกไซไซสาขาความเข้าใจระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL UNDERSTANDING )
  • พุทธศักราช 2535.
เหรียญทองประกาศเกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อมจากองค์การสหประชาชาติ
  • พุทธศักราช 2546.
รางวัลโคลัมโบแพลน สาขาองค์กรที่แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นได้สำเร็จ
  • พุทธศักราช 2547
สหรัฐอเมริกาเพิกถอนชื่อประเทศไทยออกจากผู้ผลิตยาเสพติดรายสำคัญ
  • พุทธศักราช 2549
รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
  • พุทธศักราช 2562
รางวัล “Belle Berry Awards Angel” จาก China Good Agri Products Development and Service Association ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะเป็นโครงการที่ผลิตสตรอว์เบอร์รีเพื่อสร้างรายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

รางวัล “Belle Berry Awards Angel” 
รางวัลโคลัมโบแพลน สาขาองค์กรที่แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นได้สำเร็จรางวัลแมกไซไซสาขาความเข้าใจระหว่างประเทศ