สำนักงานที่อยู่ : 910 หมู่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
อีเมล์สำหรับติดต่อรับ-ส่งหนังสือ: office@royalproject.org
งานประชาสัมพันธ์ pr@royalproject.org

เบอร์ติดต่อ

 1. แผนกจัดซื้อ 053-324001
 2. ฝ่ายธุรการ และการสนับสนุน 053-324001
 3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ 053-324002
 4. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 053-324003 
 5. ฝ่ายการเงินและบัญชี 053-324004 
 6. ฝ่ายสถานี/ศูนย์ และแผนกนโยบายและแผน 053-324005
 7. ฝ่ายตรวจสอบ 053-324006
 8. ตึกอารักขาพืช 053-324010
 9. ฝ่ายผลิตผลแผละผลิตภัณฑ์แปรรูป  053-222671
 10.  ฝ่ายผลิตผลแผละผลิตภัณฑ์แปรรูป 053-211613
 11.  งานเมล็ดพันธุ์และสมุนไพรแปรรูป 053-223127
 12.  งานเมล็ดพันธุ์และสมุนไพรแปรรูป 053-892735