ผลิตผลโครงการหลวง

พลัม พันธุ์แดงบ้านหลวง

กลุ่มผลผลิต : ผลไม้

รายละเอียด :

ผิวผลสีม่วงอมแดง ผลใหญ่ ลักษณะผลค่อนข้างกลม มีร่องกลางผล เนื้อผลสีแดง ผลที่แก่เต็มที่เนื้อผลจะแข็ง และมีรสเปรี้ยว เมื่อผลสุกเนื้อผลจะนิ่ม และมีรสหวานอมเปรี้ยว น้ำหนักบรรจุ 1000 กรัม