ผลิตผลโครงการหลวง

พีช พันธุ์ Tropic Beauty

กลุ่มผลผลิต : ผลไม้

รายละเอียด :

ผลสีเหลืองขึ้นสีแดงทับ มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อแน่นกรอบ เหมาะรับประทานสด ผลกลม ก้นผลไม่มีจะงอย น้ำหนักผลประมาณ 125-200 กรัม น้ำหนักบรรจุ 500 - 1000 กรัม