ผลิตผลโครงการหลวง

ราสพ์เบอร์รี

กลุ่มผลผลิต : ผลไม้

รายละเอียด :

เป็นผลไม้ที่มีรสหวานอมเปรี้ยว นิยมเก็บเกี่ยวในช่วงที่ผลสุกงอมโดยให้ดูจากผลจะมีสีเข้มสด เหมาะสำหรับรับประทานสดหรือแปรรูปเป็นแยม น้ำหนักบรรจุ 100 กรัม