ผลิตผลโครงการหลวง

ลูกพลับพันธุ์เฮียะคุเมะ (Hyakume)

กลุ่มผลผลิต : ผลไม้

รายละเอียด :

ลักษณะผลกลม กว่าสายพันธุ์ Fuyu ผิวผลจะมีลักษณะประจำพันธุ์เป็นลายก้นหอยที่ก้นผล เนื้อด้านในลูกพลับมี จุดเด่น คือลายสีน้ำตาล รสชาติหวานกรอบ น้ำหนักบรรจุ 500 กรัม