ผลิตผลโครงการหลวง

สาลี่

กลุ่มผลผลิต : ผลไม้

รายละเอียด :

เป็นไม้ผลยืนต้น ผลมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ประมาณ 250 – 300 กรัม เนื้อผลละเอียด ไม่มีลักษณะเป็นทราย รสชาติหวานกรอบ มีกลิ่นหอม เปลือกมีสีน้ำตาล น้ำหนักบรรจุ 1000 กรัม