ผลิตผลโครงการหลวง

องุ่นเขียวไร้เมล็ด

กลุ่มผลผลิต : ผลไม้

รายละเอียด :

เป็นพันธุ์ที่ไม่มีเมล็ด เปลือกผลบาง ผลทรงกลม ผิวผลสีเหลืองทอง รสชาติหวานกรอบ กลิ่นหอม น้ำหนักบรรจุ 500 กรัม