ผลิตผลโครงการหลวง

อาโวคาโด พิงค์เคอตัน

กลุ่มผลผลิต : ผลไม้

รายละเอียด :

อะโวคาโดพันธุ์ แฮส(Hass)ผลรูปไข่ น้ำหนัก 100 - 500 กรัม ผิวผลขรุขระมาก ผลแก่ผิวสีเขียวเข้ม ผลสุกสีเขียวเข้มถึงม่วงเข้ม นื้อมาก 69.27 เปอร์เซ็นของผล น้ำหนักบรรจุ 500 กรัม