ผลิตผลโครงการหลวง

อาโวคาโด พิงค์เคอตัน

กลุ่มผลผลิต : ผลไม้

รายละเอียด :

อะโวคาโดพันธุ์ พิงก์เคอร์ตัน(Pinkerton)ผลรูปแพร์ น้ำหนัก 150 - 500 กรัม ผิวผลขรุขระมาก ผลแก่ผิวสีเขียวเข้ม  ผลสุกสีเขียวเข้มถึงม่วงเข้ม เนื้อมาก78.53เปอร์เซ็นของผล