ผลิตผลโครงการหลวง

เกรปฟรุต

กลุ่มผลผลิต : ผลไม้

รายละเอียด :

เป็นส้มกลุ่มส้มโอ ผลขนาด 250 ขึ้นไปผิวผลและเนื้อในมีสีส้มอมแดง เป็นผลไม้ที่มีรสหวานอมเปรี้ยว น้ำหนักบรรจุ 1000 กรัม