ผลิตผลโครงการหลวง

มะม่วงทอมมี่แอทกิ้นส์

กลุ่มผลผลิต : ผลไม้

รายละเอียด :

ลักษณะผลกลม ผลมีขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ 350-450 ก. ผิวของผลสีม่วงอมแดง ผลสุกสีแดง เนื้อมีสีเหลือง เปลือกหนาและแข็ง ผลสุกรสชาติหวาน น้ำหนักบรรจุ 1000 กรัม