ผลิตผลโครงการหลวง

ปลาเทร้าต์สด

กลุ่มผลผลิต : ประมงและปศุสัตว์

รายละเอียด :

เป็นปลาน้ำจืดที่เลี้ยงในน้ำไหล ที่ใสสะอาด และมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 18-24 องศาเซลเซียส เนื้อปลามีสีขาว เนื้อนุ่มเด่นกว่าปลาแซลมอนซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกัน มีก้างน้อย มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวและโอเมกา 3 สูง น้ำหนักบรรจุ 200-450 กรัม