ผลิตผลโครงการหลวง

กุ้งก้ามแดง

กลุ่มผลผลิต : ประมงและปศุสัตว์

รายละเอียด :

กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครฟิช มีสีสันต่างๆ สวยงาม มีก้ามที่เรียวยาว ไม่มีหนาม และมีแถบสีแดงที่ก้าม มีความยาวเต็มที่ 6 - 10 นิ้ว (ไม่นับก้าม) รสชาติอร่อย คล้ายเนื้อปู น้ำหนักบรรจุ 60-80 กรัม/ตัว