ร้านโครงการหลวง

สาขา จังหวัด โทรศัพท์ เวลา เปิด-ปิด
สาขา ตลาดโลตัสคำเที่ยง เชียงใหม่ 053-231826 08.00-17.00 น.
สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-922127 06.30-20.00 น.
สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เชียงใหม่ 0-5200-1500 11.00-21.00 น.
ร้านครัวโครงการหลวง เชียงใหม่ 0-5208-0660 08.00-17.00 น.
สาขาเชียงใหม่ 89 พลาซ่า เชียงใหม่ 053-141855 8.00-18.00 น.
สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม่ 053-226872 8.00-18.00 น.
สาขาแม่เหียะ (OUTLET) เชียงใหม่ 053-114221 08.00-18.00 น.
Royal Project Tea House & Coffee เชียงใหม่ 065 472 4619 8.00-18.00 น.
สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เชียงราย 053-179-920 11.00-21.00 น.
สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี อุดรธานี 042-921275 10.30-21.00 น.
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0-2561-0197 08.00-17.30 น.
สาขาดิโอลด์สยามพลาซ่า กรุงเทพมหานคร 0-2225-0623 09.00-18.00 น.
สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง2 กรุงเทพมหานคร 0-2535-4070 06.00-19.00 น.
สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง1 กรุงเทพมหานคร 0-2535-4070 06.00-19.00 น.
สาขาบองมาร์เช่ กรุงเทพมหานคร 0-2158-0673 08.00-19.00 น.
สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร 02-354-4720 08.00-19.00 น.
สุวรรณภูมิสาขา1 (SD1) กรุงเทพมหานคร 0-2134-8888 ต่อ 6260 06.00-22.00 น.
สาขาวังแดง กรุงเทพมหานคร 02-123-8732 07.00-19.00 น.
สาขา Outlet กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 0-2579-4747 8.00-18.00 น.
Royal Project Tea House & Coffee สำนักงาน กสทช. กรุงเทพมหานคร 081-671-1240 07.00-17-00 น.
สาขา อ.ต.ก. กรุงเทพมหานคร 0-2279-1551 08.00-18.00 น.
สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ปทุมธานี 0-2958-5925 10.30-21.00 น.