ผลิตผลโครงการหลวง

กีวีฟรู้ท (Kiwifruit): Bruno, Dexter, Monty, Hayward

กลุ่มผลผลิต : ผลไม้

รายละเอียด :

ผิวผลสีน้ำตาลเข้ม มีขนหนาปกคลุม เนื้อผลสีเขียว รสชาติหวาน อมเปรี้ยว วิตามินซีสูง น้ำหนักบรรจุ 500 กรัม