ผลิตผลโครงการหลวง

พีช พันธุ์ Earligrande

กลุ่มผลผลิต : ผลไม้

รายละเอียด :

ผลสีเหลืองขึ้นสีแดงทับ เนื้อผลนิ่ม ฉ่ำน้ำ จึงเป็นรสชาติที่ถูกปากคนไทย เหมาะรับประทานสด พันธุ์นี้มีจะงอยที่ก้นผลเด่นชัด น้ำหนักผลประมาณ 150-250 กรัม น้ำหนักบรรจุ 500 - 1000 กรัม