ผลิตผลโครงการหลวง

พีช พันธุ์ Jade

กลุ่มผลผลิต : ผลไม้

รายละเอียด :

ผลสีเหลือง ขึ้นสีแดงทับเล็กน้อย ีผลค่อนข้างใหญ่ มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อแน่น ทรงผลค่อนข้างกลม เหมาะสำหรับทั้งทานสดและนำไปแปรรูป เช่น พีชลอยแก้ว น้ำหนักบรรจุ 500 - 1000 กรัม