ผลิตผลโครงการหลวง

องุ่นแดง ไร้เมล็ด

กลุ่มผลผลิต : ผลไม้

รายละเอียด :

เป็นพันธุ์ที่ไม่มีเมล็ด เปลือกผลบาง ผลทรงกลม ผิวผลสีแดง เนื้อแน่นรสชาติหวานกรอบ น้ำหนักบรรจุ 500 กรัม