ผลิตผลโครงการหลวง

อาโวคาโด ปีเตอร์สัน

กลุ่มผลผลิต : ผลไม้

รายละเอียด :

อะโวคาโดพันธุ์ Peterson ผลกลม มีน้ำหนัก 140-300 กรัม ผิวเรียบมีจุดประ  ผลแก่สีเขียวอมเหลือง   เนื้อสีเหลือง เมล็ดไม่ใหญ่ เนื้อมากมีปริมาณ 69.30 เปอร์เซ็นของผล น้ำหนักบรรจุ 1000 กรัม