ผลิตผลโครงการหลวง

อาโวคาโด บูท 7

กลุ่มผลผลิต : ผลไม้

รายละเอียด :

พันธุ์บูท 7 (Booth-7) ผลกลม  มีน้ำหนัก 250-500 กรัม ผิวผลขรุขระเล็กน้อย  ผลแก่สีเขียว  เนื้อสีเหลืองมีปริมาณเนื้อ 75.76 เปอร์เซนของผล น้ำหนักบรรจุ 1000 กรัม