ผลิตผลโครงการหลวง

เสาวรส เหลือง

กลุ่มผลผลิต : ผลไม้

รายละเอียด :

ผิวผลสีเหลือง ผลทรงกลม รสเปรี้ยวหวานละมุม ฉ่ำน้ำ กลิ่นหอม น้ำหนักบรรจุ 1000 กรัม