ดี อร่อย..กับผลิตภัณฑ์ชาโครงการหลวง

 12 พ.ค. 2566 02:36   


วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงาน “ดี อร่อย..กับผลิตภัณฑ์ชาโครงการหลวง” โดยโครงการหลวงได้นำผลิตภัณฑ์ชารูปแบบใหม่มาจัดแสดง รวมทั้งการเสวนาให้ความรู้ด้านชาในมิติต่าง ๆ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านชา

 

มูลนิธิโครงการหลวงเริ่มศึกษาวิจัย และส่งเสริมการปลูกชามาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นพืชทางเลือกแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง ทดแทนการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอย ด้วยการดำเนินงานที่ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ กระบวนการผลิตในระดับแปลงผ่านการรับรองมาตรฐานสากลทั้ง GAP และเกษตรอินทรีย์ กลุ่มพันธุ์ชาจีนที่เกษตรกรปลูกในปัจจุบัน ได้พัฒนากระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาต่างๆ รวมทั้งยังพัฒนาการแปรรูป “ชาอัสสัม” หรือ “ชาป่า” ซึ่งเป็นชาพื้นเมืองที่ปลูกร่วมกับป่าทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีปัญหาราคาตกต่ำ ผลจากการวิจัยพัฒนาได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ชาเขียวอัสสัมแบบอบไอน้ำ ที่มีจุดเด่น และความแปลกใหม่ พร้อมยังยังส่งผลให้ผืนป่าได้รับการอนุรักษ์ ปัจจุบันโครงการหลวงส่งเสริมเกษตรกรปลูกชาจำนวนกว่า 200 ราย ในพื้นที่ 680 ไร่ ชาของเกษตรกรได้พัฒนาเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กว่า 5 ชนิด ได้แก่ ชาขาว ชาเขียว ชาอู่หลง ชาแดง และชาดำ


และยังมีการศึกษาวิจัยชาสู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์อื่น อาทิ เครื่องดื่มชาเขียวผสมเม็ดบีดส์ จากชาเขียวสายพันธุ์อัสสัม มีคุณประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระ ลูกอมชนิดนุ่มผสมสารสกัดคาเทชินจากชาเขียว ที่มีสารประกอบสำคัญที่ช่วยลดการอักเสบ และผลิตภัณฑ์ชาไทยจากชาดำ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากใบชาสด ชานมเบลนด์ ซึ่งผสมผสานชาจีน และชาอัสสัมอินเดีย งาน “ดี อร่อย กับผลิตภัณฑ์ชาโครงการหลวง”  ในครั้งนี้ โครงการหลวงได้นำผลิตภัณฑ์ชาแบบต่างๆ มาเสนอแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งมีการเสวนาให้ความรู้ด้านชาในมิติต่าง ๆ นอกจากนี้ยังจะมีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านชาเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงผ่าน Royal Project Tea House ที่กำลังอยู่ระหว่างการจัดตั้ง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ชาโครงการหลวง ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในขณะนี้ คือ “ชาสกัดเย็นพร้อมดื่ม” หรือ Cold brew จากยอดชาคุณภาพผ่านกระบวนการสกัดเย็น

  

ช่วยรักษาคุณประโยชน์ในใบชาตามธรรมชาติ พร้อมให้รสชาติหอม มีกลิ่นเอกลักษณ์ของชา โดยไม่มีการปรุงแต่งกลิ่น สี รสชาติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพอากาศร้อนในขณะนี้ นอกเหนือจากประโยชน์ที่ได้รับจากการดื่มชา ยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรให้มีอาชีพที่มั่นคง สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำควบคู่กันไป

 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ