องคมนตรีเปิดจุดจำหน่ายสินค้าโครงการหลวง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 21 ก.พ. 2567 20:39   


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีเปิดจุดจำหน่ายสินค้าโครงการหลวงแห่งใหม่ บริเวณอาคารคาวบอย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากการส่งเสริมเกษตรกรบนพื้นที่สูง โดยพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี จุดจำหน่ายสินค้าโครงการหลวงแห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการขยายช่องทางการกระจายสินค้าภายใต้มาตรฐานการผลิตของโครงการหลวง ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ จุดจำหน่ายแห่งนี้ตั้งอยู่บนในพื้นที่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นพื้นที่รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย และยังมีสมุนไพร สินค้า OTOP ต้นไม้ พันธุ์ไม้ รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม โดยโครงการหลวงได้จัดโปรโมชั่นผลผลิตสดทั้งผัก ผลไม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกมากกว่า 30 รายการ จุดจำหน่ายสินค้าโครงการหลวงที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นี้ เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ทุกวัน


 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ