องคมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญปีใหม่ไทยของมูลนิธิโครงการหลวง

 27 เม.ย. 2567 21:10   

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีทำบุญปีใหม่ไทยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารอำนวยการกลาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานอาสาสมัคร และบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำ พระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล และพิธีสระเกล้าดำหัวตามประเพณีล้านนา เพื่อขอสุมาคารวะ และขอพรต่อผู้ที่เคารพ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ