องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่มูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

 01 พ.ค. 2567 20:21   

วันที่ 26 เมษายน 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีมอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แก่มูลนิธิโครงการหลวง ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2567 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยองคมนตรีได้นำคณะผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้บริหาร อาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมพนักงานของ กฟผ และมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

โครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงได้รับมอบจาก กฟผ. ครั้งนี้ เป็น 1 ใน 10 โครงการของกระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้ชื่อ “10 โครงการ สืบสานพระราชปณิธานองค์ราชันย์” โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์เดิมบริเวณอาคารสำนักงานที่ผลิตไฟฟ้าได้ไม่เต็มศักยภาพ เนื่องจากเกิดเงาบดบังแผง โดยความร่วมมือของ กฟผ. แก้ไขโครงสร้างแผงโซลาร์เซลล์ให้สูงขึ้น เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตไฟฟ้า และติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เบอร์ 5 บนอาคารประชุมเศรษฐกิจพอเพียง และโรงคัดบรรจุผลิตผลทางการเกษตรบ้านจ่อคี ขนาด 16 กิโลวัตต์ พร้อมระบบอินเวอร์เตอร์ ซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 23,000 หน่วยต่อปี พร้อมลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 12 ตันต่อปี และสามารถควบคุมบริหารข้อมูลการใช้พลังงานผ่านแอปพลิเคชันได้ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่องานพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวงแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้พลังงานสะอาด จากการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้า ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยลดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ และเกิดการหมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ใหม่ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ชาติ และเกิดความยั่งยืน ในโอกาสเดียวกันนี้ กระทรวงพลังงานและ กฟผ. ยังได้สนับสนุนรถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อใช้ประโยชน์ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออีกด้วย


  

  
 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ