มูลนิธิโครงการหลวงต้อนรับคณะบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด

 31 ม.ค. 2566 02:29   

วันที่ 29 มกราคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับคณะบริษัทสยามคูโบต้าคอร์เปอเรชั่น จำกัด จำนวน 40 คน โดยองคมนตรีได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพความสำเร็จของโครงการหลวง ณ ห้องประชุมอาคารปฎิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

จากนั้นคณะฯได้เดินทางต่อไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ หนึ่งในตัวอย่างศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบพื้นที่สูงที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นตัวอย่างในการใช้พื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่ง ทางคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ฯ บริเวณแปลงปลูกผัก ไม้ผล โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มสตรอว์เบอร์รี กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพลับและผักเมืองหนาว รวมทั้งการสาธิตการเพาะกล้าด้วยเครื่องเพาะกล้าอัตโนมัติ


 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ