องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว

 June 9, 2022, 2:52 a.m.    .


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชน้ำมัน การผลิตและแปรรูปกัญชงแบบครบวงจร ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืชน้ำมันจากผลผลิตกลุ่มพืชไร่ ได้แก่ งาดำ งาหอม และลินิน เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของน้ำมันสกัดเย็น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การสกัดพืชน้ำมัน

 

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ห้วยเสี้ยว ได้ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนากัญชง ซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทุกส่วน โดยเริ่มเมื่อปี 2564 ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกัญชงภายใต้ระบบปลอดภัย มีเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ และเส้นใยเชิงพานิชย์ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยเสี้ยว และบ้านน้ำซุ้ม รวม 21 ราย จำนวน 61.25 ไร่ นอกจากนี้ ยังพัฒนาโรงงานต้นแบบการสกัดน้ำมันกัญชง ซึ่งได้พัฒนาองค์ความรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ำมันกัญชง ต่อยอดองค์ความรู้ในการลดการปนเปื้อนสาร THC และ CBD ให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด ให้มีความพร้อมในการผลิตน้ำมันกัญชงทั้งสำหรับผลิตเครื่องสำอางและอาหารสุขภาพ ปัจจุบันกำลังยื่นจดทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยา

ศูนย์ฯ ห้วยเสี้ยว ยังเป็นพื้นที่เป้าหมายพัฒนาเป็นจุดศูนย์กลางงานกัญชงของมูลนิธิโครงการหลวง ทั้งด้านการแปรรูปเมล็ดเพื่อบริโภค การกะเทาะเมล็ดเป็นเฮมพ์นัทเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร การคัดเกรดและบรรจุเมล็ดพันธุ์หรือเมล็ดบริโภคส่งมอบลูกค้า การควบคุมคุณภาพและเก็บรักษาเส้นใยกัญชง ตลอดจนเชื่อมโยงกับกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนในการใช้ประโยชน์จากการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กัญชงที่หลากหลาย รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สนใจ

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม องคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดเตรียมเป็นแปลงสาธิตการผลิตเมล็ด ช่อดอก และโรงเพาะกล้ากัญชง ในพื้นที่ 4 ไร่ 16 โรงเรือน และเยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปกัญชงโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งนำส่วนของใบกัญชงบดละเอียดและเมล็ดกัญชงที่กะเทาะเปลือกมาเป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทของหวาน เช่น ชากัญชง คุกกี้กัญชง ไอศกรีมกัญชง น้ำนมกัญชงหรือเฮมพ์มิลล์ กัญชงไซรัป รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ได้แก่ สบู่ โลชั่น ครีมบำรุงมือ แชมพูสระผม


 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ