สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ให้คำแนะนำการจัดการน้ำเสียในพื้นที่ศูนย์วิจัยฯ

 June 14, 2022, 12:10 a.m.    .


วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายประดิษฐ์ สีใส ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ได้มอบหมายให้ นางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และ นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนน้ำเสียชุมชน กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ให้คำแนะนำการจัดการน้ำเสียและการบำรุงดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในทุก ๆ ส่วน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการน้ำเสียและสามารถจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเกษตรโครงการหลวง ขนกาธิเบศวดำริ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

   

 

 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ