พิธีมอบโล่เกษียณอายุ แก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2565

 Sept. 15, 2022, 4:01 a.m.    .


วันที่ 14 กันยายน 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีมอบโล่และของที่ระลึกแก่บุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ รวม 27 คน โดยองคมตรีได้กล่าวขอบคุณแก่บุคลากรที่เกษียณอายุซึ่งส่วนใหญ่ร่วมทำงานมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี จึงถือเป็นกำลังสำคัญที่สร้างคุณประโยชน์แก่มูลนิธิโครงการหลวง เป็นแบบอย่างแก่บุคลากรรุ่นต่อ ๆ ไป ในการมุ่งมั่นทำงานถวายใต้เบื้องพระยุคลบาท สร้างประโยชน์ทั้งต่อชาวเขา ชาวเรา และชาวโลก จากนั้นเจ้าหน้าที่ และบุคลากร ในฝ่ายงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยง ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุ โดยมีตัวแทนของเจ้าหน้าที่เกษียณ กล่าวถึงความภาคภูมิใจ และขอบคุณที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโครงการหลวง
 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ