คณะเครือข่ายคนเชียงใหม่รักในหลวง จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานมูลนิธิโครงการหลวง

 Sept. 20, 2022, 2:12 a.m.    .


มูลนิธิโครงการหลวง ต้อนรับคณะเครือข่ายคนเชียงใหม่รักในหลวง จ.เชียงใหม่และกลุ่มคนดอยปิดทองหลังพระ จ.น่าน รวม 50 คน นำโดย รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิพาณิชย์ ผู้ประสานเครือข่าย ฯ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ตามแนวทางพระราชทานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 สู่.. การสืบสานพระราชปณิธาน ในรัชกาลปัจจุบัน เพื่อสร้างสุขแก่ชุมชนชาวเขา ชาวเรา และชาวโลก เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากคณะรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาและการดำเนินงานตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลแล้ว ได้ไปชมประวัติศาสตร์โครงการหลวงผ่านนิทรรศการเสมือนจริง “ถอดรหัสจากเขา สู่เรา” และสนุกกับสื่อมัลติมีเดียสี่มิติ ที่ห้องนิทรรศการโครงการหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตผลผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง ที่ร้านโครงการหลวง สาขาแม่เหียะ

 

 

  ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ