พิธีเปิดงาน “โครงการหลวง สินค้าคุณภาพ จากเลอตอ สู่โลตัส” ณ โลตัส สาขานอร์ธ ราชพฤกษ์

 02 ก.พ. 2566 07:29   วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน “โครงการหลวง สินค้าคุณภาพ จากเลอตอ สู่โลตัส” ณ โลตัส สาขานอร์ธ ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

มูลนิธิโครงการหลวง ได้รับความร่วมมือจากโลตัสมายาวนานและต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 28 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง กว่า 13,000 ราย ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการกระจายสินค้าคุณภาพโครงการหลวง ผ่านสาขาและช่องทางออนไลน์ของโลตัสทั่วประเทศ เป็นพันธกิจที่สอดคล้องกันในการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการลดการสูญเสียตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค เป็นความร่วมมือในการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร นอกจากนี้ผู้บริโภคยังได้เข้าถึงอาหารสดคุณภาพสูง ในราคาประหยัด ในปี พ.ศ. 2566 นี้โลตัสได้ขยายความร่วมมือโดยสนับสนุนการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวงจากแหล่งผลิตศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก และจัดงาน“โครงการหลวง สินค้าคุณภาพ จากเลอตอ สู่โลตัส” ขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โลตัส สาขานอร์ธ ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ถือเป็นมหกรรมสินค้าคุณภาพจากโครงการหลวง ‘เลอตอสู่โลตัส เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเขา เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวเรา โดยจำหน่ายสินค้าคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย มากมาย อาทิ เคพกูสเบอร์รี สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 และ 89 แบล็คเบอร์รี องุ่นดำ และองุ่นแดงไร้เมล็ด ข้าวกล้องดอย ชา กาแฟ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าหัตถกรรม ผัก และดอกไม้สด รวมกว่า 700 รายการ พร้อมทั้งยังจัดบูธจำหน่ายสินค้าโครงการหลวง ที่โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร่วมไปด้วย อีก 56 สาขาทั่วประเทศ

ในพิธีเปิดครั้งนี้ องคมนตรี ประธานบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้รับมอบถังเก็บน้ำ ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จำนวน 45 ถัง พร้อมระบบน้ำเพื่อการผลิต มูลค่ารวม 300,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งต่อไป งาน “โครงการหลวง สินค้าคุณภาพ จากเลอตอ สู่โลตัส”จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-12 กุมภาพันธ์ 2566 โลตัส สาขานอร์ธ ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ